УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
                           гр. Сливо поле,  бул. България N15

Председател: Мариана Минкова Димитрова
             тел.088/ 810 05 65Секретар:      Авидан Мехмедова