ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

"Природоматематически профил -
 Информационни технологии"

1 паралелка от 29 ученика

ПРИЕМЪТ СЕ ИЗВЪРШВА ПО ДОКУМЕНТИ .
Подаването на документи започва на 16.06.

През 4 годишния срок на обучение учениците придобиват знания и умения в областта на компютърния софтуер, хардуер,компютърни мрежи, уебдизайн и анимация.
Обучението се осъществявя от квалифицирани специалисти по информатика и информационни технологии в два съвременни кабинета, свързани с Internet.
Педагогическият колектив полага усилия да развива заложбите на всеки ученик като осигурява възможност за занимания в различни клубове.
виж повече